SFGV

Välkommen till Föreningen för genetiska vägledare i Sverige, SFGV.

Detta är en professionell organisation för att underlätta samarbetet och informationsutbytet mellan genetiska vägledare i Sverige. Vi anordnar lärorika årsmöten och på denna hemsida finner du snart samlad information om alla aktiva medlemmar i Sverige. Här kan du också hitta aktuella möten och intressanta länkar. Nya medlemmar är välkomna! Föreningen har medlemmar från Naturvetarna, Vårdförbundet och andra förbund. För att bli medlem bör du ha en utbildning inom genetisk vägledning eller utföra sådana arbetsuppgifter i ditt arbete. Medlemsavgiften är 200:-/år och betalas in på Nordeakonto 1817 27 56380. Du kan registrera dig som genetisk vägledare om man uppfyller kraven enligt European Board of Medical Genetics. Ett svenskt dokumentet från Svensk Förening för Medicinsk Genetik (SFMG) är godkänt och hittas på www.SFMG.se

 

 

Klicka här för att läsa artikeln Hon lotsar rätt i genernas värld i vårdförbundets tidning Vårdfokus.

Klicka här för att lyssna till en intervju med genetisk vägledare Rebecka Pestoff, som Naturvetarna gjort om vår profession. Om ni vill sprida lite mer kunskap om yrket och varför det är viktigt, använd länken https://www.naturvetarna.se/nyheter/2022/genetikens-detektiver-vagleder-patienter/

Klicka här för att läsa artikeln Rapid Implementation of Telegenetic Counseling in the COVID-19 and Swedish Healthcare Context: A Feasibility Study

Artikel om genetisk vägledning i Läkartidningen 2019: Genetiska vägledare efterlyser masterutbildning i Sverige

Artikel om genetisk vägledning i Journal of Community Genetics, 2019: "Developing a national certification pathway for genetic counselors in Sweden—a short report"

Artikel om genetisk vägledning i Science, 2016: "Serving families with science and empathy"

 

 

Aktuellt

 

 

Anslag för genetisk forskning finns att söka för disputerade forskare eller forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola. Läs vidare på: https://www.epss.se/

 


(Lämna tom)


Webadmin Jenny von Salomé, uppdaterad 2022-09-15

   Facebook